Jelentős tartalmi változások az EKÁER-ben

2015. április 1-ével a következő változások álltak be a NAV EKÁER bejelentő rendszerében:

Egyszerűsített bejelentés

Hatályba lép az egyszerűsített adattartalmú bejelentési lehetőség, amely kizárólag nem kockázatos termékek szállítása esetén alkalmazható. Egyszerűsített bejelentésre azok a gazdálkodók jogosultak,

  • akik szerepelnek köztartozásmentes adózói adatbázisban;
  • bejelentés időpontjában nem állnak adószám felfüggesztés hatálya alatt;
  • az árbevételre vonatkozó feltételeknek

A fenti árbevételi feltételek vonatkozásában új felület („Ügyfél” menüpont) kerül kialakításra, amelyen (a kapcsolattartási adatok karbantartása mellett) a bejelentésre kötelezett adózó elsődleges felhasználó megjelölheti, hogy mely jogszabályi feltételnek felel meg. Az utolsó két – 6. § (2) bekezdés ab) pontja és a 6. § (3) bekezdés – árbevételi feltétel választása esetén a további belföldi adószámok megadása is szükséges. Legalább egy adószám megadása kötelező, hiányában hibaüzenetet ad a felület. Egyszerűsített bejelentés rögzítésére az adott ügyfélre alkalmazható jogszabályi hivatkozás kiválasztását követően kerülhet sor.

EKAER-feladas.hu-t nem befolyásolja. Eddig is, ezután is a nagy mennyiségben, tömegesen feladott, szabályosan kitöltött szállítmányokra koncentrálunk. Az egyszerűsített bejelentés tételeket nem is tartalmaz. Várhatóan rövid időn belül megszűnik.

Címadatok megadása

  1. Kötelezővé válik a Feladó és a Címzett adószámának és nevének megadása.
  2. Amennyiben a Feladó vagy a Címzett belföldi gazdálkodó, akkor a Feladó/Címzett címadatainak kitöltése is kötelező. Felületen az adószám megadásával az adatok automatikusan töltődnek, interfész kommunikáció esetén kötelező az érintett rovatok megadása.
  3. A Feladó és a Címzett adatai esetén is lehetőség van „kedvenc cím” listából történő kiválasztására.

Kockázatos termék – élelmiszer – Európai Unió tagállamból történő behozatala esetén kizárólag az 3/2010 (VII. 5.) VM rendelet alapján bejelentett első magyarországi tárolási hely adható meg a kirakodás címeként. Kirakodás címadatoknál meg fog jelenni egy új keresőmező, melynek segítségével a cím kereshető a NÉBIH adatok között.

Az eddigi egyszerűsítés most ismét bonyolulttá válik. Nehezen beszerezhető külföldi adószámok okozhatnak problémát.

Címzetti bejelentés

Kizárólag nem kockázatos termék belföldi viszonylatú szállítása esetén lehetővé válik a Címzett általi bejelentés. „Belföld–belföld” viszonylat választásakor megjelenik egy „Igen/Nem” kérdés, hogy címzettként kíván-e bejelentést tenni a felhasználó. „Igen” választása esetén a címzett adatok automatikusan feltöltésre kerülnek a bejelentkezett ügyfél adataival. Interfész kommunikációban külön mező szolgál a címzetti bejelentés jelölésére, amit belföld-belföld esetében kötelező megadni.

Ismét egy pont, amely a rendszert alapjaiban “rengeti meg”. Senki nem fogja érteni, hogy akkor honnan hova megy a szállítmány, ki a felelőse annak, hogy a bejelentés megtörténjen. Lassan eljutunk odáig, hogy a feladónak és a címzettnek is egyöntetűen kell bejelentenie egy szállítmányt.

Módosítás indoklása

A bejelentőknek minden egyes adatmódosítás (pl. súly, érték, rendszám változása) alkalmával kötelezően meg kell adni a módosítás indokát egy módosítás megjelenéskor felugró szabad szöveges mezőkben. Az adott tételhez tartozó módosítások időrendben – dátum óra, perc jelölésével – megjelennek egy módosítási listában, amely a felületről menthető.

Várható volt a módosítás, mert a közigazgatás minden információt szeretne tudni (ki, mit, miért). Az ezzel járó adminisztratív terhet pedig figyelmen kívül hagyják. Az EKÁER-feladas.hu rendszer tételeket nem módosít, azokat minden esetben törli és új tételként küldi be. Így a módosításokat nálunk NEM KELL indokolni.

A fenti módosítások a mai napon életbe léptek, az EKÁER-feladás.hu informatikai rendszer illesztése folyamatban van.