Gyűjtőfuvar a gyakorlatban

A 15. § számú rendelet (4)-(6) bekezdésének 2015. június 1-jével történő hatályba lépése lehetővé teszi, hogy egy EKÁER szám alatt, egy szállítmány berkein belül több fel- és lerakodási helyet is érintsünk. A gyakorlatban ennek kezelése és adminisztrációja azonban problémás.

Jogszabályilag a korábbi gyakorlat az volt, hogy az egy járművel szállított, több helyre (fel-/lerakodás) vonatkozó áruszállítás annyi EKÁER számot igényelt, amennyi fel/lerakodási hely szerepelt a fuvarkörben. Ezzel szépen lehetett kezelni a szállítmányokat, több EKÁER szám tartozott egy rendszámhoz, a fuvarozó tudta, hogy mit és hol kell lerakni és mit, mikor kell érkezettnek tekinteni. A való életben nem fordult elő olyan, hogy 4-5 EKÁER számnál több tartozott egy járműhöz egyidejűleg.

3D_truck_graphics

Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy EKÁER tételenként adjuk meg a rakodási helyet és egy EKÁER számot kérjünk csak. Filozófiailag jó ötletnek tűnik, a gyakorlatban nehézkes! Pont annyira, mintha egy 100 soros számlát kellene tételenként raktárhoz kötni. Szép megoldás, de használhatatlan, a számla kiállítása alatt a termékek garancia ideje lejárhat. További nehezítő tényező, ha például a felrakodás három helyen, a lerakodás négy helyen történik, minden egyes árutételről meg kellene mondani, hogy honnan-hova tart.

Ügyfeleinknek továbbra is azt javasoljuk és egyedi fejlesztéseink is ezt támogatják: fel/lerakodási helyenként készítsenek egy-egy szállítmányt, azokhoz írják be ugyanazt a rendszámot és egy helyett (akár!) négy-öt EKÁER bizonylatot adjanak a gépjármű vezetőnek. Pontosabb lesz a nyilvántartás és gyorsabb lesz az adminisztráció. Precízebben kezelhető, hogy melyik “szállítmány-rész” ért már oda, mi nincs már a járművön.